Nationella rådet för traditionell musik och dans

Vi har som riksorganisationer under många år arbetat tillsammans i olika projekt där arbetet med en Handlingsplan för traditionell musik o dans, var ett samarbete där målsättningen inför det fortsatta arbetet var att skapa ett nationellt råd med uppdrag att följa upp handlingsplanen samt att initiera insatser och åtgärder som syftar till att främja genren.
Vårt nätverk är nu ett samarbetsorgan för traditionell musik och dans med representanter från de riksorganisationer och organisationer med nationella uppdrag inom folk- och världsmusiken och den folkliga dansen i Sverige. Vi vill arbeta för tryggande, utvecklande och förbättrande av villkoren för all traditionsbaserad musik och dans oavsett ursprung och representera genren i frågor som rör traditionell musik och dans gentemot Statens Kulturråd och andra nationella organ.

Vi driver nu flera gemensamma projekt som till exempel Folk & Världsmusikgalan, Världens musik och Dans- och Spelmansstämman i Kungsträdgården. Konkreta projekt leds och administreras av någon av rådets medlemmar som t.ex. att Folk & Världsmusikgalan nu leds och administreras av Riksförbundet för Folkmusik och Dans.                  

Läs mer