Handlingsplan

Bakgrund till Handlingsplan för traditionell musik och dans

Vid ett genremöte vid Folkelarm i Oslo i oktober 2006, där genren var samlad med stor representation, ledde diskussionerna till att en arbetsgrupp bildades för att ta fram en handlingsplan för traditionell musik dans i Sverige. Närvarande var SSR, RFoD, Eric Sahlström Institutet, Svenska Folkdansringen, Folkmusikens Hus i Rättvik, Malungs Folkhögskola, samt Musikhögskolorna i Ingesund, Malmö och Stockholm. Arbetet med handlingsplanen har finansierats av arbetsgruppens organisationer samt med stöd från Statens Kulturråd (december 2008).

Under 2007-2011 arbetades ett remissunderlag för Handlingsplan för traditionell musik och dans fram av en arbetsgrupp bestående av representanter från Eric Sahlström Institutet, Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR), Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD). Under 2011 träffade vi Kulturrådet för att presentera och diskutera remissmaterialet och arbetet och senare under året redovisades remissunderlaget till handlingsplanen för Riksdagens Kulturutskott.

2012 blev handlingsplanen för traditionell musik och dans klar och överlämnades till Sveriges kulturminister.

Här kan du ladda ner Handlingsplan för traditionell musik och dans:
Handlingsplan för traditionell musik och dans