Eric Sahlström Institutet

– ett nationellt centrum för folkmusik och dans.

Institutet bedriver unika utbildningar och kurser av högsta kvalitet. Vi driver även nätverk och projekt som stärker och utvecklar, synliggör och sprider genren folkmusik och dans både på nationell som internationell nivå. Särskild vikt läggs vid nyckelharpan och arbete med ungdomar. Våra utbildningar står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan och berättigar till studiemedel från CSN.

Eric Sahlström Institutet tillhör de första Unescoackrediterade icke statliga kulturorganisationer NGO’s (Non-Governmental Organization)  i Sverige vilket innebär att Institutet har blivit ackrediterade av Unesco för att arbeta med Unescos konvention om skyddandet av det immateriella kulturarvet, samt bistå med rådgivning till Unesco. Beslutet fattades 2011 i Baku, Azerbajdzjan av de 24 länderna i Unescos kommitté som arbetar med konventionen (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage).

Läs mer på: www.esitobo.org