Riksförbundet för Folkmusik & Dans

Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD) bildades 1981 av folkmusiker och -dansare. Det fanns ett stort behov av att skapa nätverk för dansens och folk- och världsmusikens utövare. Det behovet kvarstår fortfarande och RFoD har nu bland sina över 15 000 medlemmar musiker, dansare, ensembler, pedagoger och folk- och världsmusikarrangörer.

RFoD verkar aktivt för att stärka folk- och världsmusikgenrens ställning och för att skapa bättre förutsättningar för genrens utövare. Vi vill förbättra villkoren och att speltillfällen ska bli fler. RFoD driver även mångfalds- och jämställdhetsprojekt samt delar ut statligt arrangörsstöd.

En viktig del av verksamheten är att starta samarbeten, bilda nätverk och vara spindeln i nätet för alla de projekt som syftar till att etablera, förnya och synliggöra musikens och dansens alla aktörer. Stallet i Stockholm drivs av RFoD och har sedan starten år 2000 etablerat sig som Sveriges främsta scen för folk- och världsmusik.

RFoD är en viktig och initierad röst i den svenska kulturpolitiken och en självklar remissinstans för alla offentliga utredningar inom kulturområdet

Läs mer på: www.rfod.se