Kulturens

Studieförbundet för kulturutövare
Kulturens arbetar för att alla ska kunna ta del av och utöva kultur i hela landet.
Vi bedriver folkbildningsverksamhet inom sång, musik, dans, teater/drama, filmskapande, bild och form, etc.
Vi utvecklar den ideella kulturens i Sverige. Kulturens är partipolitiskt och religiöst obundet.
Kulturens Bildningsverksamhet är startade av 6 st rikskulturorganisationer där våra stora organisationer, Svenska Folkdansringen, Riksförbundet för Folkmusik o Dans och Sveriges Spelmäns Riksförbund är med och äger detta vårt eget studieförbund.

Verksamhetsinriktning
Kulturens ska bedriva fri och frivillig folkbildningsverksamhet. Kulturens ska bedriva studiecirkelverksamhet och andra folkbildningsaktiviteter. Med kultur som medel ska Kulturens främja demokrati, jämlikhet, jämställdhet, kreativitet och kulturell mångfald.
Kulturens skall ha särskild fokus på ideella kulturutövares behov av utveckling både av verksamheternas kvalitet och deras omfattning.
Målgruppen är utövare av kultur i hela landet som söker lärande och utveckling i folkbildningens anda.

Kulturens har idag sexton medlemsorganisationer med vilka vi har ett mycket nära samarbete:
Föreningen Sveriges Körledare, Kammarmusikförbundet, Kontaktnätet Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFOD), Riksförbundet Unga Musikanter (RUM), Riksförbundet Visan i Sverige, Svenska Folkdansringen, Svensk Jazz, Sveriges Film-och Videoförbund (SFV), Sveriges Körförbund, Sveriges Orkesterförbund (SOF), Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR), upSweden music community, Ung Media Sverige, FolkYou, Sub - Riksförbundet för subkultur.

Läs mer på: www.kulturens.se