Svenska Folkdansringen

Folkdansringen främjar folklig kultur inom dans, musik, dräkt och slöjd

Svenska Folkdansringen bildades 1920 och har över 385 föreningar spridda över hela landet. Drygt 15.000 medlemmar bedriver verksamhet som omfattar den folkliga kulturen, med tonvikt på dans, musik, dräkt och slöjd.

Folkdansringen har en livlig verksamhet för alla åldrar. Förutsättningen för att målet med vårt arbete ska kunna förverkligas är att de äldre generationerna ska kunna sprida sin kunskap om sin och sina förfäders kultur vidare till de yngre generationerna på ett naturligt sätt. Detta sker bäst genom att generationerna umgås naturligt i vardagen, i dansövningar, resor eller andra arrangemang som föreningen ordnar. När det t.ex. gäller dansövningar arbetar vi av praktiska och pedagogiska skäl i olika ålderssammansättningar.

Folkdansringen är mest känd genom folkdansen. Dans är ett omfattande ämnesområde som medlemmarna får en bred kunskap om. Föreningarna aktiverar inte bara egna medlemmar utan bedriver också en omfattande utåtriktad verksamhet på kurser, uppvisningar och festivaler.

På olika kurser studeras dansens historia och utveckling. Genom konferenser och utbyten träffas dansare för att lära av varandra och utbyta erfarenheter. Danser ger, förutom god motion också kunskap om den egna kroppen och hur man behärskar den i rytmisk rörelse – rörelseglädje.

Musik är ett vittomfattande begrepp. Folkdansringen har valt att arbeta med den folkliga musiken. Vi betonar givetvis sambandet mellan dans och musik. De spelmän som är medlemmar i Folkdansringen deltar på olika sätt genom kurser, seminarier, spelmansstämmor och uppspelningar. Många föreningar har dessutom egna spelmansgrupper.

Läs mer på: www.folkdansringen.se